Postprocessor#

Context menu#

Save postprocessor#

Save the postprocessor.

Import postprocessor#

Import a previously saved postprocessor.

Export postprocessor#

Export the postprocessor.

Delete all simresults#

Delete all simulation results in the postprocessor.